Memorijal "Đuro Drobina"

Klubsko takmičenje "Memorijal Đuro Drobina"

     U okviru kluba se organizuje takmičenje najuspešnijih članova kluba za proteklu takmičarsku sezonu. Od 2008.god. ovo takmičenje nosi naziv Memorijal "Đuro Drobina" po našem istaknutom članu koji je dao veliki doprinos razvoju kluba.

Linkovi