By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Izveštaji sa održanih Skupština, mesečnih sastanaka i aktivnosti bitnih za rad kluba.

Izveštaji sa izložbi koje je organizovao naš klub.

Izveštaji sa raznih akcija u organizaciji našeg kluba kao što su: zimska prehrana ptica, ekološki časovi i publikacije sa đacima osnovnih škola, posete manifestacijama i susreti sa nama srodnim udruženjima. 

U okviru ove rubrike pokušaćemo da predstavimo naše članove kluba i njihove ptice

 U okviru kluba se organizuje takmičenje najuspešnijih članova kluba za proteklu takmičarsku sezonu. Od 2008.god. ovo takmičenje nosi naziv Memorijal "Đuro Drobina" po našem istaknutom članu koji je dao veliki doprinos razvoju kluba.