Akcije

Prehrana ptica ZOO"Miki" Februar 2020

Tradicija kluba se uvek poštuje, ali ovaj put nešto sasvim drugačije. Pošto je zima bila blaga bez potrebe za prehranom divljih ptica rešili smo da ovu akciju napravimo sa sasvim drugačijim karakterom. Cilj akcije je da nas same približimo divljim vrstama koje obitavaju u našem okruženju u ovim zimskim danima.Lokacija proverena : Kolut, tršćak i šumica u okolini ZOO "Miki", a domaćin veliki Milan Mirić, svima poznat kao Miki, u svojim počecima dugogodišnji saradnik Zavoda za ornitologiju pri Akademiji znanosti i umetnosti u Zagrebu, čovek koji se bavio praćenjem i obeležavanjem divljih ptica, osoba sa ogromnim iskustvom od koje se puno može naučiti o prirodi, životinjama, njihovom karakteru i njihovim potrebama. Naravno ova priča ne bi imala svoju punu celinu da nismo uključili i najmlađe naraštaje da uz nas uče i stiču ljubav prema životinjama i prirodi. Napravljeno je nekoliko hranilica za prehranu ptica, postavljene su na lokacije u blizini tršćaka i šumice ,a sve to uz slobodno možemo reći stručnu edukaciju i predavanje našeg domaćina. Prelepo druženje, čiji je osnovni cilj  zaštita ptica, očuvanje životne sredine, širenje opšte ornitokulture i negovanje tradicije. Puno hvala našem domaćinu ZOO Miki -Kolut.

Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...
Prehrana ptica ZOO"M...

Linkovi