Akcije

Akcija zimske prihrane ptica - Sombor 2019.

    Po ustaljenoj tradiciji našeg kluba, svake godine posle završene sezone izložbi ptica došao je na red da se posvetimo pticama u našem okruženju. Kao i svih godina do sada naš Klub je prikupljao hranu za prehranu ptica u zimskim danima.  U vreme prihrane nije bilo snega pa pticama nije bilo neophodno izneti hranu, međutim po prognozi vremena u narednom periodu bi moglo doći do ponovnog formiranja snežnog prekrivača, te smo imali nameru napuniti hranilice kako bi ptice imale neophodne zalihe u narednom periodu.Okupili smo se na nama domaćem terenu u Šumici u blizini hipodroma u Somboru. Naša primarna aktivnost kao odgaivača je da uzgajamo razne ptice, trudimo se da upoznamo njihov karakter i pružimo najadekvatnije uslove pticama koje uzgajamo, jer samo zadovoljna i zdrava jedinka će dati potomstvo. Isto tako smo i izuzetni protivnici hvatanja i trgovine sa divljim pticama. Nažalost svedoci smo da je ptičiji fond u nasem okruzenju sve siromašniji. Zaštitimo ptice u prirodi i pomozimo im! 

Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...
Akcija zimske prihra...

Prijatelji kluba

sof

bioforologo2

pergamona logo

as vage logo 122x122

lasta logo

viperaso